AVRUPA İLERİ HESAPLAMA ORTAKLIĞI (PRACE)

Screen Shot 2015-11-05 at 09.12.35
Şekil:PRACE Kaynaklarının Kullanıldığı Alanlar                                   

PRACE’in amacı Avrupa’daki rekabetçi çalışma ortamının toplumların yararına olacak şekilde arttırılarak farklı disiplinlerdeki bilimsel buluşların ve mühendislik uygulamalarının desteklenmesidir.

PRACE, bu amacı gerçekleştirmek için yüksek performanslı hesaplama hizmetleri ve veri yönetimi kaynakları sağlamaktadır.

Avrupa’da HPC kullanımının yaygınlaşması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması ilkesiyle endüstriyel kullanıcıların çalışmalarına da destek vermektedir.

PRACEMembersPRACE, Avrupa’daki 25 üye ülkenin temsilci organizasyonları aracılığıyla yüksek başarımlı hesaplama kaynaklarını bir araya getirerek oluşturduğu uluslararası bir platformdur. Merkezi Bürksel’de olan PRACE, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, “Avrupa İleri Hesaplama Ortaklığı” olarak adlandırılmıştır.

HPC kaynaklarının Avrupa’daki bilimsel çalışmalarda en etkin şekilde kullanılması için hizmet veren PRACE’te, büyük ölçekli yüksek başarımlı hesaplama hizmetleri dört ev sahibi üye ülke tarafından sağlanmaktadır. Bu üye ülkeler İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa olup; kurulum aşamasında PRACE’e toplam 400 milyon Avro fon sağlamıştır.

Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda PRACE sistemleri düzenli olarak yenilenmekte; YBH alanında en iyi performansı sunabilmek için güncellenmektedir.

PRACE üyelerine, hazırlık ve altyapı projeleri kapsamında (PRACE-1IP, 2010-2012, RI-261557, PRACE-2IP, 2011-2013, RI-283493, PRACE-3IP, 2012-2014, RI-312763) Avrupa Komisyonu tarafından toplam 67 milyon Avro’luk fon sağlanmıştır.

Son 5 yılda PRACE tarafından Avrupalı bilim insanlarına toplam 10 milyar çekirdek saat kaynak sağlanmıştır.

Pracemakina3 Pracemakina4
Pracemakina6 Pracemakinaları
Pracemakina2 Pracemakina5

PRACE YBH ERİŞİMİ

PRACE sistemlerinin kullanımı tüm araştırmacılara açık olup; PRACE kaynaklarına erişim için farklı başvuru yöntemleri bulunmaktadır.

1.Hazırlık Erişimi ( Preparatory Access )

Hazırlık Erişimi kaynaklara kısa sureli erişim olarak tasarlanmış olup bu süreçte kodların geliştirilmesi ve test edilmesi amaçlanmıştır.

3 tip hazırlık erişimi bulunmaktadır:

  • A Tipi Hazırlık Erişimi  Maksimum 2 ay süre

                                               Kod ölçeklenebilirlik (scalability) testleri

  • B Tipi Hazırlık Erişimi  Maksimum 6 ay süre

                                               Kod geliştirme ve eniyilemesi (optimizasyon)

  • C Tipi Hazırlık Erişimi  Maksimum 6 ay süre

                                               PRACE uzmanları desteği ile kod geliştirme ve eniyilemesi

Küçük ölçekli kaynak kullanımına yönelik olan ve her üç ayda bir açılan PRACE Preparatory Access çağrıları kapsamında başvurusu yapılan projelerin bilimsel değerlendirilmesi yapılmamakta, başvuru sırasına göre kaynak verilmektedir

2.Proje Erişimi ( Project Access)

Proje Erişimi bireysel araştırmacılar ve araştırma grupları için tasarlanmış olup kaynaklara en az bir 1 yıllık erişim sağlamaktadır. Başvurular bireysel ya da grup olarak yapılabilmektedir. Hazırlık erişimden farklı olarak Proje erişimi kapsamında başvurusu yapılan projelerin teknik ve bilimsel açıdan yeterliliği değerlendirilmektedir.

Tüm projeler https://prace-peer-review.cines.fr/ adresine gönderilmektedir.

Tablo-1: PRACE Kaynaklarına Erişim için Gerekli Olan Teknik Kriteler (9.Çağrı)

PRACE_TABLO

 

PRACE EĞİTİM & ÖĞRETİM

SummerofHPC PRACE Avrupa çapında yaz okulları, atölyeler, bilimsel ve endüstriyel seminerler yoluyla araştırma altyapısının etkin kullanımı için geniş bir eğitim ve öğretim çabası içindedir. Workshoplar, araçlar, disiplinler veya araştırma alanlar gibi bazı özel teknolojilere odaklanırken, yaz okulları geniş YBH kitleleri oluşturmayı amaçlamıştır.

 

PRACE İLERİ EĞİTİM MERKEZLERİ (PATCs)

Amaç

Avrupa’da hesaplamalı bilimler alanında çalışan araştırmacılar için birinci sınıf eğitimler sağlamak

PRACE İleri Eğitim Merkezleri

  • Barcelona Supercomputing Center (Spain),
  • CINECA – Consorzio Interuniversitario (Italy),
  • CSC – IT Center for Science Ltd (Finland),
  • EPCC at the University of Edinburgh (UK),
  • Gauss Centre for Supercomputing (Germany)
  • Maison de la Simulation (France)

İLETİŞİM

Başvuru duyuruları için : www.prace-ri.eu

Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için : www.prace-ri.eu/Application-Guide

Sorularınız için : prace-bilgi@uhem.itu.edu.tr

 

facebooktwitterlinkedinyoutube

İLETİŞİM

Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi İTÜ Ayazağa Kampüsü, Bilişim Enstitüsü Binası Maslak-34469, İstanbul
Telefon: +90 212 285 70 64
    +90 212 285 71 25

 

Tüm hakları saklıdır © 2016