Kullanım Türleri

UHeM sahip olduğu yüksek başarımlı hesaplama (YBH) ve veri depolama altyapısı ile aşağıda belirtilen akademik,  endüstriyel ve özel projelere hizmet vermektedir. Ayrıca, “Öğrenci Araştırma Desteği Programı” ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de ücretsiz YBH kaynakları sağlanmaktadır.

Akademik Projeler 

• Türkiye üniversitelerinde ve kamu araştırma birimlerinde yürütülen bilimsel araştırma ve uygulama projelerini kapsamaktadır.

• Akademik projeler için ücretlendirme şu şekildedir:

Çekirdek-saat Disk Alanı (GB)-Yıl
Sarıyer Sunucu Sistemi 1,5 Kuruş + %18KDV  20 Kuruş + %18KDV

• Sarıyer sunucumuzda yer alan yüksek bellekli düğümlerde çalıştırılan işlerin ücretlendirilmesi %50 oranında daha fazladır.

Sarıyer kümesinde iş çalıştırırken, kullandığınız makinaların tüm işlemcileri size ayrılır. 1 makina = 28 işlemci olduğundan, verdiniz işlemci sayısı 1 olsa da 28 işlemci meşgul etmiş olursunuz ve size 28 işlemci fatura edilir. 32 işlemci isterseniz, 2 makina = 56 işlemci fatura edilir. Bu nedenle iş gönderirken 28 ve katları şeklinde işlemci istemenizi öneririz.

• Kepler sunucumuz, diğer sunucularımızdan bağımsız olarak üzerinde istenilen değişikliklerin yapılabileceği bir makinaya ihtiyaç duyan kullanıcılarımıza hizmet vermektedir.

Akademik kullanım ücreti, (50 TL + [30 TL * Kullanımdaki gün sayısı] ) +%18KDV olarak hesaplanmaktadır.

Öğrenci Projeleri

• Öğrenci Araştırma Desteği Programı ile üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarında UHeM bünyesinde bulunan kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla geliştirilmiştir.

• Öğrenci projelerine kaynak UHeM tarafından ücretsiz olarak sağlanır. Kullanıcı birden fazla öğrenci proje başvurusunda bulunamaz ve kaynaklarını tamamen tüketmesi durumunda, öğrenci projesi kapanır.

Öğrenci Çekirdek-saat Disk Alanı(GB)
Lisans 3000 5 GB
Yüksek Lisans 20000 20 GB
Doktora 40000 40 GB

Endüstriyel AR&GE Projeleri

• Ülkemizdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının ArGe birimlerinde yürütülen projelerden oluşmaktadır. • Endüstriyel Ar-Ge projeleri için ücretlendirme hakkında bilgi almak için hesap@uhem.itu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

AB Projeleri

• İçerisinde yeraldığımız PRACE-1IP, PRACE-2IP ve PRACE-3IP projeleri kapsamında yapılan DECI proje çağrılarına YBH kaynakları sağlanmaktadır. UHeM olarak, ulusalararası projelere destek vererek Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmekteyiz.

Akademik Hazırlık Programı Üniversitelerimiz bünyesinde hali hazırda çalışan tüm öğretim üyelerini araştırma projeleri başvurularına teşvik etmek amacı ile Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi tarafından sağlanacak olan ücretsiz 50.000 çekirdek-saat hesaplama kaynağı desteğini kapsamaktadır.Programa, öğretim üyesi olmak koşulu ile

  • Merkezimizi daha önce hiç kullanmamış, TÜBİTAK, BAP vb. gibi proje başvuru hazırlığı içerisinde olanlar,
  • Merkezimizde kullanıcı olup, yeni bir TÜBİTAK, BAP vb. gibi proje başvuru hazırlığı içerisinde olanlar,
  • Merkezimizde halihazırda TÜBİTAK, BAP vb. gibi projesi mevcut olup, kapanış aşamasında olan projelerinden hizmet alımı gerçekleştiremeyen, fakat projenin kapanışı için son çalışmalarını gerçekleştirmek amacı ile kaynak ihtiyacı olan kullanıcılarımız başvuru yapabilir.

Not: Akademik hazırlık kaynak desteği başvurusu için herhangi bir üniversitede öğretim üyesi olmak zorunludur. Öğrenciler ve araştırma görevlileri bu destekten faydalanamaz.

facebooktwitterlinkedinyoutube

İLETİŞİM

Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi İTÜ Ayazağa Kampüsü,   Bilişim Enstitüsü Binası, Maslak-34469, İstanbul

Tel: +90 212 285 71 25

 

Tüm hakları saklıdır © 2016