Akademik Hazırlık Programı

Akademik Hazırlık Programı, üniversitelerimiz bünyesinde hali hazırda çalışan tüm öğretim üyelerini araştırma projeleri başvurularına teşvik etmek amacı ile Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi tarafından sağlanacak olan ücretsiz 400.000 çekirdek-saat hesaplama kaynağı desteğini kapsamaktadır.

Programa, öğretim üyesi olmak koşulu ile

  • Merkezimizi daha önce hiç kullanmamış, TÜBİTAK, BAP vb. gibi proje başvuru hazırlığı içerisinde olanlar,
  • Merkezimizde kullanıcı olup, yeni bir TÜBİTAK, BAP vb. gibi proje başvuru hazırlığı içerisinde olanlar,
  • Merkezimizde halihazırda TÜBİTAK, BAP vb. gibi projesi mevcut olup, kapanış aşamasında olan projelerinden hizmet alımı gerçekleştiremeyen, fakat projenin kapanışı için son çalışmalarını gerçekleştirmek amacı ile kaynak ihtiyacı olan kullanıcılarımız başvuru yapabilir.

Programın amacı, öğretim üyelerinin gerçek üretim çalışmalarını planlamalarına yardımcı olacak olan ön sonuçları (platform testi, program geliştirme ve optimizasyonu, hız ve ölçekleme testi, vb.) elde etmeleri için hesaplama kaynaklarına hızlı bir şekilde erişim sağlamaktır. Bu nedenle, araştırmacılarımızın, asıl hedefledikleri araştırma konuları hakkında kısa bir özet, ve bir sonraki aşamada başvuracakları UHeM akademik projelerinin planlanmasında/yürütülmesinde, Akademik Hazırlık Programının nasıl bir fayda sağlayacağını açıklayan bir gerekçe sunmaları beklenmektedir.

Proje başvuruları, UHeM proje yönetim portalı (https://portal.uhem.itu.edu.tr/) üzerinden alınmaktadır. Daha önce merkezimizde hiç projesi bulunmayan öğretim üyelerinin proje başvuru sürecini başlatabilmeleri için öncelikle proje yönetim portalındaki yeni kayıt (akademik) sekmesinden kullanıcı kaydı oluşturmaları gerekmektedir. Akademik hazırlık programından yararlanabilmek için, proje başvurusu sırasında “Akademik hazırlık programından yararlanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyek, bu aşamada gerekçelerini bildiren kısa bir özet ile başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Halihazırda projesi olan kullanıcılarımız, bu destekten faydalanabilmek için, proje yönetim sayfalarındaki Akademik Hazırlık Programı CPU Aktarma sekmesinden gerekçelerini bildiren kısa bir özet ile başvuruda bulunabilirler.

Açılan tüm akademik hazırlık projelerinin, UHeM kaynaklarını kullanarak hazırladıkları bilimsel çıktılarda (tez, makale, bildiri, rapor gibi) UHeM’nin kullanıldığının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Yayınların teşekkür (“acknowledgement”) kısımlarında Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi’nin adı ve projeye atanan hesap (grant) numarası bilgisi aşağıdaki örnekteki gibi yer almalıdır.


Acknowledgements
Computing resources used in this work were provided by the National Center for High Performance Computing of Turkey (UHeM) under grant number #GRANTNUMBER#.

Teşekkür
Bu çalışmada kullanılan hesaplama kaynakları Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi’nin (UHeM), #GRANTNUMBER# numaralı desteğiyle, sağlanmıştır.


Not: Akademik hazırlık kaynak desteği başvurusu için herhangi bir üniversitede öğretim üyesi olmak zorunludur. Öğrenciler ve araştırma görevlileri bu destekten faydalanamaz.

Sorun ve sorularınız için hesap@uhem.itu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.