Hakkımıza

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) , sahip olduğu yazılım ve donanım altyapısı ile Yüksek Başarımlı Hesaplamaya (YBH) ihtiyaç duyan bilimsel çalışmalara altyapı hizmeti sağlayan bir kurumdur. 2006 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UYBHM) projesi olarak başlayan kurum, 27 Aralık 2010 tarihli 27798 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHeM) olarak devam etmektedir.

UHeM, 2006 yılından günümüze kadar 65 kamu kuruluşuna (üniversite, enstitü) 285 milyonun üzerinde çekirdek-saat hesaplama kaynağı sağlamıştır. Merkezimiz, TÜBİTAK ve çeşitli üniversitelerin Bilimsel Araştırma Birimleri (BAP) projeleri çoğunlukta olmak üzere, 1500’e yakın projeye yüksek başarımlı hesaplama donanım ve yazılım altyapısı sağlamış, çeşitli konularda 100’den fazla eğitim faaliyeti düzenlemiş, 3600’ün üzerinde katılımcı bu eğitimlerden faydalanmıştır.

Merkez bünyesinde yürütülen projelerin çoğunluğu iklim ve yerbilimleri, astrofizik, yüksek enerji ve plazma fiziği, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, moleküler kimya, yaşam bilimleri ve biyoenformatik, hesaplamalı akışkanlar dinamiği konu başlıklarında toplanabilir. Yapılan protokol ile Ulusal Nano Araştırmaları Merkezi ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne AR-GE faaliyetleri için  süper bilgisayar sistemleri tahsis edilmiştir. Bugüne kadar, kullanılan kaynaklar ile 349 bilimsel makale ve çok sayıda bilimsel konferans bildirisi yayınlanmıştır. Akademik kullanıcıların yanısıra 750’den fazla öğrenciye (lisans, yüksek lisans ve doktora) ücretsiz hesaplama hizmeti sunulmuştur. Birçok özel sektör kuruluşuna da YBH hizmeti verilmiştir.

Merkezimiz, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemleri, ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemleri, ISO 20000:2011 bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemleri, ISO 22301:2012 iş sürekliliği yönetim sistemleri, ISO 27001:2013 bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir.

Hedef ve Amaçlar

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM), T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen bir uygulama ve araştırma merkezi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 2006 yılından beri hizmet vermektedir.

Merkezin Misyonu:

  • Yüksek başarımlı hesaplama (YBH) ve veri depolama kaynağı sağlamak,
  • YBH gerektiren araştırma alanları için ulusal sinerji merkezi olmak,
  • Hesaplama kaynaklarımızın gelişen teknolojiyle uyumlu olarak devamını ve en verimli şekilde kullanımını sağlamak,
  • Yüksek başarımlı hesaplama yöntemlerinin akademik ve endüstriyel alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla gerekli tanıtım ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Hedef Grup:

Merkezimizin kaynakları temel olarak Türkiye üniversitelerinde, kamu araştırma birimlerinde ve özel sektör kuruluşlarında yürütülen bilimsel araştırma ve uygulama projeleri için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen araştırmalar için de hesaplama kaynağı sunulmaktadır.