» Merkezimizdeki araştırma alanlarına göre kullanıcılarımızın yüzdeleri aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.