Kullanım Türleri

UHeM sahip olduğu yüksek başarımlı hesaplama (YBH) ve veri depolama altyapısı ile aşağıda belirtilen akademik, endüstriyel ve özel projelere hizmet vermektedir. Ayrıca, “Öğrenci Araştırma Desteği Programı” ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de ücretsiz YBH kaynakları sağlanmaktadır.

Akademik Projeler • Türkiye üniversitelerinde ve kamu araştırma birimlerinde yürütülen bilimsel araştırma ve uygulama projelerini kapsamaktadır.
• Akademik projeler için ücretlendirme şu şekildedir:

Çekirdek-saat Disk Alanı (GB)-Yıl
Hesaplama Sistemi 10 Kuruş + %20 KDV 40 Kuruş + %20 KDV
• Sunucularımızda yer alan yüksek bellekli düğümlerde çalıştırılan işlerin ücretlendirilmesi %50 oranında daha fazladır.

Öğrenci Projeleri • Öğrenci Araştırma Desteği Programı ile üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarında UHeM bünyesinde bulunan kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla geliştirilmiştir.

• Öğrenci projelerine kaynak UHeM tarafından ücretsiz olarak sağlanır. Kullanıcı birden fazla öğrenci proje başvurusunda bulunamaz ve kaynaklarını tamamen tüketmesi durumunda, öğrenci projesi kapanır.

Öğrenci Çekirdek-saat Disk Alanı (GB)
Lisans 10000 10 GB
Yüksek Lisans 40000 40 GB
Doktora 80000 80 GB
Endüstriyel AR&GE Projeleri Ülkemizdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının ArGe birimlerinde yürütülen projelerden oluşmaktadır. • Endüstriyel Ar-Ge projeleri için ücretlendirme hakkında bilgi almak için hesap@uhem.itu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.
AB Projeleri İçerisinde yeraldığımız PRACE-1IP, PRACE-2IP ve PRACE-3IP projeleri kapsamında yapılan DECI proje çağrılarına YBH kaynakları sağlanmaktadır. UHeM olarak, ulusalararası projelere destek vererek Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmekteyiz.
Akademik Hazırlık Programı Üniversitelerimiz bünyesinde hali hazırda çalışan tüm öğretim üyelerini araştırma projeleri başvurularına teşvik etmek amacı ile Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi tarafından sağlanacak olan ücretsiz 200.000 çekirdek-saat hesaplama kaynağı desteğini kapsamaktadır.
Programa, öğretim üyesi olmak koşulu ile
  • Merkezimizi daha önce hiç kullanmamış, TÜBİTAK, BAP vb. gibi proje başvuru hazırlığı içerisinde olanlar,
  • Merkezimizde kullanıcı olup, yeni bir TÜBİTAK, BAP vb. gibi proje başvuru hazırlığı içerisinde olanlar,
  • Merkezimizde halihazırda TÜBİTAK, BAP vb. gibi projesi mevcut olup, kapanış aşamasında olan projelerinden hizmet alımı gerçekleştiremeyen, fakat projenin kapanışı için son çalışmalarını gerçekleştirmek amacı ile kaynak ihtiyacı olan kullanıcılarımız başvuru yapabilir.
Not: Akademik hazırlık kaynak desteği başvurusu için herhangi bir üniversitede öğretim üyesi olmak zorunludur. Öğrenciler ve araştırma görevlileri bu destekten faydalanamaz.