Proje Ödeme Sürecİ

İTÜ özelindeki TÜBİTAK projelerinden UHeM’e Para Aktarma

  • 1. Adım: UHeM’den hizmet alımı için teklif alınması ve alınacak olan hesaplama kaynağının sadece UHeM tarafından karşılanabileceğine dair bir dilekçe yazılmalıdır. Ayrıca BAP’a verilmek üzere Fiyat_Arastırma.xls(2 adet), dilekce_1.doc(1 adet) ve Onay_Belgesi.xls (2 adet) formları doldurulmalıdır. Bu formlara İTÜ BAP sayfasından ulaşabilirsiniz.
  • 2. Adım: Hazırlanan belgeler ile beraber İTÜ BAP birimine başvurulması gereklidir. Bu aşamada Döner Sermaye birimine verilmek üzere açık fatura alımı ile ilgili dilekçe (dilekce_2.doc) yazılmalıdır.
  • 3. Adım: Döner sermaye üzerinden fatura kesildikten sonra Muayene.doc (2 adet) ve muhasebe işlem fişi olan mif.xls (3 adet) formlarının doldurulması gereklidir. Bu formlar ve döner sermayeden kesilmiş fatura ile birlikte BAP’a teslim edilmesi gerekmektedir.
** Bu prosedürler değişkenlik gösterebileceği için en güncel bilgiyi BAP biriminden öğrenebilirsiniz.

İTÜ özelindeki BAP projelerinden UHeM’e Para Aktarma Süreci


İTÜ özelinde BAP projelerine ait ödemeler, İTÜ Altyapı Paylaşım Sistemi üzerinden yapılır. Bu sayfada bulunan ödenek aktarma formunun doldurulması (ödenek aktarma formunun UHeM sorumlusuna imzalatılması gerekmektedir) ve BAP projelerine ait ödemeler için UHeM’den alınan hizmetler ve bedellerini de içeren belge (proforma fatura) içeren bir üst yazı ile BAP birimine başvurulur.
UHeM Birim Kodu :106

** Bu prosedürler değişkenlik gösterebileceği için en güncel bilgiyi BAP biriminden öğrenebilirsiniz.

Diğer Durumlarda UHeM’e Para Aktarma Süreci


Diğer durumlar, İTÜ bünyesinde olmayan TÜBİTAK, BAP projelerine ait ödemeleri, Bireysel proje ödemeleri ve Endüstriyel proje ödemelerini kapsamaktadır.
• Talep edilen kaynak için ilgili birime vermek üzere http://portal.uhem.itu.edu.tr/proforma.php adresinden proforma talebinde bulunulur.
• Ödemeler için aşağıda bilgileri yer alan İTÜ Döner Sermaye hesabı kullanılır.

Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O. Maslak Şubesi (Şube Kodu:401)
Hesap Adı: İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No: 00158007295668824
IBAN No: TR04 0001 5001 5800 7295 6688 24

• Ödeme işleminden sonra dekont ve fatura üzerinde yeralmasını istediğiniz
  1. Ödemeyi yapan gerçek kişi ise: Fatura kesilecek kişinin adı, adresi, T.C. kimlik numarası
  2. Ödemeyi yapan tüzel kişi ise: Fatura kesilecek firma/kurum adı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarasıbilgilerini hesap@uhem.itu.edu.tr adresine eposta ile göndermeniz beklenir.
• Fatura İTÜ Döner Sermayesi tarafından kesilecek olup, fatura sahibine UHeM tarafından gönderilir.