UHeM, bilimsel çalışmalara ve araştırma projelerine destek vermek amacıyla satın alma politikasını araştırmacıların ihtiyaçlarına göre planlamaktadır. Bu kapsamda ANSYS CFD 4096 çekirdeği kapsayacak şekilde satın alınmış, UHeM yazılım kütüphanesine eklenmiştir. 29 Aralık 2023 itibariyle kullanıma açılmıştır.