Yayın Teşvİk Programı

Yayın Teşvik Programı, üniversitelerimiz bünyesinde hali hazırda çalışan öğretim üyelerine, 2021 yılı başından itibaren yayınlanmış olan makaleleri için, UHeM tarafından sağlanacak olan ücretsiz çekirdek-saat hesaplama kaynağı desteğini kapsamaktadır.*

Yayın teşvik programı için başvurular, UHeM proje yönetim portalı (https://portal.uhem.itu.edu.tr/) üzerinden alınmaktadır.

  • Daha önce merkezimizde hiç projesi bulunmayan öğretim üyelerinin proje başvuru sürecini başlatabilmeleri için öncelikle proje yönetim portalındaki Yeni Kayıt (Akademik) sekmesinden kullanıcı kaydı oluşturmaları gerekmektedir. Proje onayı sonrasında, proje yönetim portalında Yayın Teşvik Programı CPU Aktarma sekmesinden gerekli yayın bilgilerini girerek başvuruda bulunabilirler.
  • Halihazırda projesi olan kullanıcılarımız, proje yönetim sayfalarındaki Yayın Teşvik Programı CPU Aktarma sekmesinden gerekli yayın bilgilerini girerek başvuruda bulunabilirler.

UHeM’de açılan tüm akademik projelerde, UHeM kaynaklarını kullanarak hazırlanan bilimsel çıktılarda (tez, makale, bildiri, rapor gibi) UHeM’nin kullanıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Yayınların teşekkür (“acknowledgement”) kısımlarında Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi’nin adı ve projeye atanan hesap (grant) numarası bilgisi aşağıdaki örnekteki gibi yer almalıdır.


Acknowledgements
Computing resources used in this work were provided by the National Center for High Performance Computing of Turkey (UHeM) under grant number #GRANTNUMBER#.

Teşekkür
Bu çalışmada kullanılan hesaplama kaynakları Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi’nin (UHeM), #GRANTNUMBER# numaralı desteğiyle, sağlanmıştır.


Not: Yayın teşvik kaynak desteği başvurusu için herhangi bir üniversitede öğretim görevlisi olmak zorunludur. Öğrenciler ve araştırma görevlileri bu destekten faydalanamazlar.

* Makalelerin yayın teşvik desteği kapsamına girmeleri için, söz konusu çalışmaların kısmen ya da tamamıyla UHeM kaynakları kullanılarak yapılmış olması ve bunun, yukarıdaki ''Acknowledgements'' veya ''Teşekkür'' örneğinde olduğu gibi, makalelerde belirtilmiş olması gerekmektedir.

* Teşvik miktarları, TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı teşvik miktarlarına oranla belirlenmektedir. UBYT teşvik miktarının 10 katı olacak şekilde çekirdek-saat hesaplama kaynağı olarak aktarılacaktır. (Örneğin; 10.000 TL UBYT teşviği alan bir yayın için ücretsiz 100.000 çekirdek-saat hesaplama kaynağı aktarılacaktır.)

Tüm sorularınız için hesap@uhem.itu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.